Generel målsætning:

Forbedring af arbejdsvilkår og indkomster af medlemmerne med tilstrækkelig mekanisering af landbrugsarbejde, med deraf følgende stigning i produktionen og forbedre livskvaliteten for de kooperative og dermed skabe en multiplikatoreffekt i regionen at bidrage til generering af direkte og indirekte beskæftigelse.

Specifikt mål:

Gør fastholdelse af de vigtigste opgaver og punkt prøveudtagning for at vurdere de centrale områder, således at bestemme den positive reserver, sandsynlige reserver og livet af reservoiret.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.