Γενικός Στόχος:

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εισοδήματος από τα μέλη με επαρκή μηχανοποίηση της γεωργικής εργασίας, με επακόλουθη αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνεταιρισμού, δημιουργώντας έτσι ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην περιοχή, συμβάλλοντας στη δημιουργία άμεσης και έμμεσης απασχόλησης.

Ειδικός Στόχος:

Κάντε τη συγκράτηση των κυρίων καθηκόντων και το σημείο δειγματοληψίας για την αξιολόγηση των βασικών τομέων, έτσι ώστε να καθοριστεί η θετική αποθεματικών, πιθανά κοιτάσματα και τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.