Општа цел:

Подобрување на условите за работа и приход на членовите со соодветна механизација на фарма работа, со последица зголемување на производството и подобрување на квалитетот на животот на соработка, со што се генерира мултипликатор ефект во регионот придонесува за генерирање на директна и индиректна вработеност.

Специфична цел:

Направете воздржаност од главните задачи и точка земање мостри за да се оцени клучни области за да се утврди позитивните резерви, веројатно резерви и животот на резервоарот.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.