Obiectiv general:

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a veniturilor membrilor cu mecanizarea adecvate de muncile agricole, cu creşterea în consecinţă a producţiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a cooperativei, generand astfel un efect multiplicator în regiune care contribuie la generarea de locuri de muncă directe şi indirecte.

Obiectiv specific:

Asiguraţi-de reţinere a sarcinilor principale şi punctul de prelevare pentru a evalua domenii-cheie, astfel încât să determine rezervele pozitiv, rezervele probabile şi durata de viaţă a rezervorului.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.