Celkovým cieľom je:

Zlepšenie pracovných podmienok a príjmy členov s odpovedajúcou mechanizáciou poľnohospodárskych prác, s následným zvýšením výroby a zlepšenie kvality života družstva, a sú tak multiplikačný efekt v regióne, prispieva k vytváraniu priamych a nepriamych pracovných miest.

Špecifický cieľ:

Využite obmedzenia z hlavných úloh a miesto odberu vzoriek pre hodnotenie kľúčových oblastí tak, aby sa pozitívne zistenie rezerv, pravdepodobných rezerv a životnosť nádrže.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.