วัตถุประสงค์ทั่วไป

การปรับปรุงสภาพการทำงานและรายได้ของสมาชิกที่มีการใช้เครื่องจักรกลที่เพียงพอในการทำงานในฟาร์มด้วยการเพิ่มผลเนื่องมาจากในการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์จึงสร้างผลคูณในภูมิภาคที่เอื้อต่อการสร้างการจ้างงานโดยตรงและโดยอ้อม

วัตถุประสงค์เฉพาะ

ทำให้ความยับยั้งชั่งใจของงานหลักและจุดเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินพื้นที่สำคัญเพื่อกำหนดขอสงวนบวกสงวนน่าจะเป็นและชีวิตของอ่างเก็บน้ำที่Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.