Френклин Рударство и нејзините соработници и партнери во Боливија се позиционирани да влезат во профитабилен минерални суровини на пазарот во Боливија. Економската клима е погодна за додавање на минерални суровини растенија се должи на постоењето на вишок на рударството и недостаток на растенија достапни за обработка на руда во продава концентрат. Причината за ова е прилично едноставна, отворен пристапност на рударството отстапки во Боливија на располагање на заедниците и приватното претпријатие овозможува бесплатно експлоатација на минерални во големи количини.

Преработка на минерални станува неопходност за оние кои се во мал до среден обем операции. Повеќето големи рударски операции имаат свој растенија на лице место. Додека локалните заедници и задруги може да ми по волја, тие не поседуваат капитал или експертиза да ги купите, дизајн, изградба и работат на нивниот сопствен преработувачките капацитети. Ова им остава на милост и немилост на неколку оперативни растенија достапни за јавна употреба. Претседателот на COMIBOL (боливиската влада во сопственост рударска компанија) укажува на тоа дека најдобрата инвестиција во Боливија е во обработката на рудата од сите оперативни рудници. Од понудата и побарувачката се секогаш извор за возење на пазарот стапки, обработка на растенија имаат многу удобно и стабилна ситуација на пазарот во Боливија. Топење операции, исто така, ќе биде профитабилен инвестиции како што постојат уште помалку топилници во Боливија од погони за преработка. Трошоците за работна сила на секоја операција во Боливија се создаде профитабилен ситуација за сите видови на производство, како и трудот стапки на корист на операторите во повеќето случаи. Френклин и нејзините соработници и партнери ги имаат потребните елементи за да создаде претпријатие кое ќе има потенцијал приходите и капиталот поврат на инвестицијата во голема мера недостапни за други оператори и инвеститори се должи на искуства, експертиза и што е најважно контактите на нашиот народ во оваа средина. Тоа би можело да се тврди дека компетентниот оператор може да дојде во пазарот на такво барање и направете ја задоволителен профит на нивните инвестиции сепак, со вистинските луѓе и контакти со заложбите за реализација сировите минерални Ладен руда од мноштво на вредности; станува многу повеќе придонесуваат на дното на линија.

Имаме тие контакти. Имаме правата на минерални некои многу ветувачки тешко решетката рударството и tailing операции, но ние имаме способност да го купите руда што го прави повеќето економска смисла во било кое дадено време што го подобрува профитабилноста на операцијата на обработка значително. Ние веруваме дека пазарот е без лимит и враќање на инвестицијата е исто така многу предвидливи со оглед на побарувачката на пазарот себе.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.