Franklin khai thác mỏ và các cộng sự và các đối tác ở Bolivia được định vị vào thị trường chế biến khoáng sản sinh lợi ở Bolivia . Môi trường kinh tế thuận lợi cho việc bổ sung các nhà máy chế biến khoáng sản do sự tồn tại của một thặng dư của khai thác mỏ và tình trạng thiếu hụt các nhà máy có sẵn để xử lý quặng vào một thị trường tập trung . Lý do cho điều này là khá đơn giản, khả năng tiếp cận mở của nhượng bộ khai thác mỏ ở Bolivia có sẵn cho các cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân cho phép khai thác khoáng sản với số lượng lớn.

Chế biến khoáng sản trở thành một điều cần thiết cho những người nhỏ đến hoạt động quy mô vừa. Hầu hết các hoạt động khai thác mỏ lớn tại chỗ của các nhà máy của họ. Trong khi các cộng đồng địa phương và hợp tác xã có thể khai thác sẽ, họ không có vốn và chuyên môn để mua hàng, thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở chế biến của riêng của họ. Điều này để lại ở lòng thương xót của nhà máy hoạt động ít có sẵn để sử dụng công. Chủ tịch COMIBOL (chính phủ Bolivia thuộc sở hữu công ty khai thác mỏ) cho rằng việc đầu tư tốt nhất ở Bolivia là trong chế biến quặng từ tất cả các mỏ hoạt động. Vì cung và cầu luôn luôn là nguồn lái xe giá thị trường, các nhà máy chế biến có một tình hình thị trường rất thoải mái và ổn định ở Bolivia. Luyện kim hoạt động cũng sẽ là một đầu tư hấp dẫn thậm chí còn có ít lò nung ở Bolivia hơn so với các nhà máy chế biến. Chi phí lao động của bất kỳ hoạt động ở Bolivia tạo ra một tình hình sinh lợi cho tất cả các loại sản xuất cũng như tỷ lệ lao động có lợi cho các nhà khai thác trong nhiều trường hợp. Franklin và các cộng sự và các đối tác có các yếu tố cần thiết để tạo ra một doanh nghiệp sẽ có tiềm năng doanh thu và trả lại vốn đầu tư phần lớn là không có sẵn cho các nhà khai thác khác và các nhà đầu tư do chuyên môn, kinh nghiệm và quan trọng nhất là các địa chỉ liên lạc của nhân dân ta trong môi trường này. Nó có thể được lập luận rằng bất kỳ nhà điều hành có thẩm quyền có thể đi vào một thị trường nhu cầu đó và làm cho lợi nhuận đạt yêu cầu về đầu tư của họ tuy nhiên, với đúng người và địa chỉ liên lạc với các cam kết để cung cấp đầy quặng nguyên khoáng sản của vô số các giá trị, nó trở nên thuận lợi hơn dòng dưới cùng.

Chúng tôi có những địa chỉ liên lạc . Chúng tôi có quyền khoáng sản cho một số khai thác có giá rất hứa hẹn khó khăn và các hoạt động tailing nhưng chúng tôi có khả năng để mua quặng làm cho ý nghĩa kinh tế nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong đó tăng cường khả năng sinh lời của hoạt động chế biến đáng kể. Chúng tôi tin rằng thị trường là không có giới hạn và sự trở lại của đầu tư cũng dự đoán nhu cầu của thị trường.Franklin Mining, Inc.
Franklin Mining, Inc. - Home
Franklin Mining, Inc. - About Us
Franklin Mining, Inc. - Projects

Franklin Mining, Inc. - News

Franklin Mining, Inc. - Management
Franklin Mining, Inc. - Investors
Franklin Mining, Inc. - Development
Franklin Mining, Inc. - Photos
Franklin Mining, Inc. - Contacts
Franklin Mining, Inc. - Privacy Policy
Franklin Mining, Inc. - Terms and Conditions
Franklin Mining, Inc. - Site Map
Computrance.net © 2011.